სიახლეები

განცხადებები
0

განცხადების მერვე პარაგრაფი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების (ფასების ცხრილის…

სიახლეები
0

სატენდერო განცხადება შპს „ენერგოტრანსისთვის“ ახალციხის 63 მვა 400/11/10.5 ტრანსფორმატორის  სარემონტო მომსახურების შესყიდვის შესახებ შპს…