ტენდერები

განცხადებები
0

დანართი #1 განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ შპს ,,ენერგოტრანსი“ აცხადებს ტენდერს ელექტრო-საიზოლაციო აირი SF6-ის შესყიდვაზე: #…

განცხადებები
0

დანართი #1 განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ შპს ,,ენერგოტრანსი“ აცხადებს ტენდერს ძალოვანი ტრანსფორმატორის სასუნთქი სისტემის ჰაერის…

Energotrance
0

  განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ შპს   ,,ენერგოტრანსი“ აცხადებს ტენდერს  მაღალი გამავლობის  ავტომანქანის               (ამწე კალათით)…

განცხადებები
0

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ შპს   ,,ენერგოტრანსი“ აცხადებს ტენდერს  საწვავის შესყიდვაზე ქვემოთ მოცემულ საწვავის რაოდენობასა…

1 2 3 4