მიმდინარე პროექტები

მიმდინარე პროექტები
0 შეტყობინება ტენდერის წარმოდგენის საბოლოო ვადის გადაწევის შესახებ ჯვარი-ხორგას პროექტი, პაკეტი „ე“ ზესტაფონის რეაქტორი და მარნეულის ტრანსფორმატორი

საქართველო ჯვარი-ხორგას პროექტი, პაკეტი „ე“ ზესტაფონის რეაქტორი და მარნეულის ტრანსფორმატორი  ლოტი „ა“: ცვალებადი ელ. მშუნტავი რეაქტორი ზესტაფონის ქვე-სადგურში ლოტი „ბ“:…

განცხადებები
0 მოწვევა ტენდერებზე – ჯვარი-ხორგას პროექტი, პაკეტი “ე” – ზესტაფონის რეაქტორი და მარნეულის ტრანსფორმატორი

მოწვევა ტენდერებზე საქართველო        ჯვარი-ხორგას პროექტი, პაკეტი “ე” ზესტაფონის რეაქტორი და მარნეულის ტრანსფორმატორი ლოტი ა: ცვლადი ელ. მშუნტავი რეაქტორი ზესტაფონის ქვე-სადგურში…

განცხადებები
0 ინფორმაცია საჯარო განხილვების შესახებ 500კვ-იანი ვარძია ელექტროგადამცემი ხაზის სექციის, მარნეულის ქვესადგურში შესვლისა და გამოსვლის მშენებლობის პროექტი

2015 წლის 9 სექტემბრიდან შპს. “ენერგოტრანსი”, საქართველოს კანონდებლობის შესაბამისად, იწყებს „500კვ-იანი ვარძია ელექტროგადამცემი ხაზის სექციის, მარნეულის ქვესადგურში შესვლისა და გამოსვლის“   მშენებლობის პროექტის,…

განცხადებები
0 ინფორმაცია საჯარო განხილვების შესახებ 500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი

ინფორმაცია საჯარო განხილვების შესახებ 500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი 2015 წლის 31 ივლისიდან, სს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა/შპს. “ენერგოტრანსი”, საქართველოს…

განცხადებები
0 ინფორმაცია საჯარო განხილვების შესახებ500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი

2015 წლის 24 ივლისიდან, სს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა/შპს. “ენერგოტრანსი”, საქართველოს კანონდებლობისა და გერმანიის განვითარების ბანკის (KfW) დირექტივების შესაბამისად, იწყებს „500კვ-იანი…

მიმდინარე პროექტები
0 ინფორმაცია გზშ-ს საჯარო განხილვების შესახებ

500/220 კვ ქვესადგურის „ჯვარი“ და შესაბამისი 500 კვ და 220ეგხ-ების მშენებლობის პროექტის შესახებ შპს. “ენერგოტრანსი” 2014 წლის 4 სექტემბრიდან საქართველოს…

მიმდინარე პროექტები
0 მოწვევა ტენდერში მონაწილეობაზე საქართველო ჯვარი-ხორგას ურთიერთდამაკავშირებელი ქსელის პროექტი პაკეტი D: მანქანები/მექანიზმები მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზისათვის ლოტები I, II, III, IV

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობაზე საქართველო ჯვარი-ხორგას ურთიერთდამაკავშირებელი ქსელის პროექტი პაკეტი D: მანქანები/მექანიზმები მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზისათვის ლოტები I, II, III, IV…

1 2