მიმდინარე პროექტები

მიმდინარე პროექტები
30 ინფორმაცია ჯვარი-ხორგას შემაერთებელი ქსელის პროექტის ფარგლებში ხელმოწერილი კონტრაქტების შესახებ

ჯვარი-ხორგასშემაერთებელიქსელისპროექტისფარგლებშიხელიმოეწერაშემდეგკონტრაქტებს: 1. პროექტისზედამხედველობისკონსულტანტი (C პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაგერმანულკომპანიასთან Fichtner GmbH & Co KG; 2. მოწოდებადამონტაჟი – დაახლოებით 8 კმ. 500 kV…

მიმდინარე პროექტები
0 ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამის მე-2 კომპონენტი – ქსანი-სტეფანწმინდას ელექტროგადამცემი ხაზი

ქვეყანა: საქართველო პროექტის დასახელება: ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამის მე-2 კომპონენტი – ქსანი-სტეფანწმინდას ელექტროგადამცემი ხაზი განაცხადების მიწოდების ბოლო ვადა: 1…

მიმდინარე პროექტები
0 ქსანი-სტეფანწმინდის ელექტროგადამცემი ხაზი

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა – მე-2 კომპონენტი: ქს ქსანი – ყაზბეგის ურთიერთდამაკავშირებელი პროექტი პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მთავარი 500…

მიმდინარე პროექტები
5 ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა – მე-2 კომპონენტი: ყაზბეგის ურთიერთდამაკავშირებელი პროექტი

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მთავარი 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოებას. სტეფანწმინდას (ყაზბეგის) მახლობლად მიმდინარეობს რამდენიმე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რომელთა გეგმიური ჯამური…