შეტყობინება ტენდერის წარმოდგენის საბოლოო ვადის გადაწევის შესახებ ჯვარი-ხორგას პროექტი, პაკეტი „ე“ ზესტაფონის რეაქტორი და მარნეულის ტრანსფორმატორი

0

საქართველო

ჯვარი-ხორგას პროექტი, პაკეტი „ე“

ზესტაფონის რეაქტორი და მარნეულის ტრანსფორმატორი

 ლოტი „ა“: ცვალებადი ელ. მშუნტავი რეაქტორი ზესტაფონის ქვე-სადგურში

ლოტი „ბ“:  ტრანსფორმატორი მარნეულის ქვე-სადგურში

შეტყობინება

ტენდერის წარმოდგენის საბოლოო ვადის გადაწევის შესახებ

 ტენდერები ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წარმოდგენილი უნდა იყოს არა უგვიანეს 2016 წ. 21 იანვრის 15:00 საათისა, ადგილობრივი დროით, როდესაც მოხდება მათი გახსნა ტენდერში მონაწილეების იმ წარმომადგენლების თანდასწრებით, რომელნიც მოისურვებენ დასწრებას.

Share.