არატექნიკური რეზუმე

0

500კვ ქსანისტეფანწმინდა  ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

 

არატექნიკური რეზიუმე

 

Share.