ტექნიკური რეზიუმე

0

500კვ ქსანისტეფანწმინდა  ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

 

ტექნიკური რეზიუმე

Share.