გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

0

500კვ ქსანი-სტეფანწმინდა  ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

Share.