შესყიდვის განცხადების ცვლილება

0

შპს „ენერგოტრანსისთვის“ ახალციხის 63 მვა 400/11/10.5 ტრანსფორმატორის  სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის განცხადების ცვლილება

 

ტენდერი # T02 S01/2016

 

შესყიდვის განცხადების მიხედვით ტენდერის მონაწილესთვის განსაზღვრული გამოცდილება შეიცვალოს და წაკითხულ იქნას შემდეგი სახით:

 

„ტენდერის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს 400 (500) კვ ტრანსფორმატორების წარმოების და/ან შეკეთების მინიმუმ ხუთ (5) წლიანი გამოცდილება. სავალდებულოა ტენდერის მონაწილის, როგორც მწარმოებლის და/ან შემკეთებლის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა (მაგალითად: წარმოებული და/ან შეკეთებული  ტრანსფორმატორების ნუსხა და სხვ.)”.

 

Share.