“500კვ ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდის” პროექტის გეოტექნიკური კვლევის ტექნიკური ანგარიში

0

წარმოგიდგენთ 500კვ ქსანი-სტეფანწმინდის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის

სამშენებლო მოედნის გეოტექნიკური კვლევის

ტექნიკურ ანგარიშს.

გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი.

GC-1542-wigni 1

Gc-1542-wigni 2.part1

Gc-1542-wigni 2.part2

Gc-1542-wigni 2.part3

Gc-1542-wigni 2.part4

Gc-1542-wigni 2.part5

Gc-1542-wigni 2.part6

Share.