სამეთვალყურეო საბჭო

სულხან ზუმბურიძე - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

sulxan_zumberidze

დაბადების თარიღი: 23.04.1976
განათლება:
1999-2004  – ბერლინის ეკონომიკური ინსტიტუტი, მარკეტინგი და ფინანსები.
2001-2002  –  Manchester Metropolitan University,  დიდი ბრიტანეთი, ეკონომიკის ფაკულტეტი.
1997-1999 –  ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი.
1993-1997  – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი.
სამუშაო გამოცდილება:
1994-1997   – შპს ”საქართველოს ტელეკომი”, საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო კავშირგაბმულობის კომპანია, აბონენტთა მომსახურების განყოფილება.
2002-2003  – კომერც ბანკი, ბერლინი, გერმანია. საერთაშორისო საოპერაციო განყოფილება, მენეჯერის თანაშემწე.
2003 -2003   –  ბერლინი, გერმანია, Transparency International, ფინანსური მენეჯერის თანაშემწე.
2004-2005  –  ”მაგთიკომი”, ფინანსური ანალიტიკოსი.
2005-2007  – ”მაგთიკომი”, მარკეტინგის განყოფილების პროექტების მენეჯერი.
2005-2006  – ”გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანია”, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
2006  – 2006   – ”გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანია”, სამეთვალყურეო საბჭოს     თავმჯდომარე.
2006-2007 –    ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.
2007  – 2007  – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, გენერალური დირექტორის   მოადგილე.
2007   -დღემდე –  ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, რეაბილიტაციის   მმართველი/მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე.

მამუკა პაპუაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

mamuka_papuashvili

დაბადების თარიღი: 15.07.71.
განათლება:
1989-1994   – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა: სამრეწველო საწარმოთა ქალაქებისა და სოფლის მეურნეობის ელმომარაგება, კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ელექტრიკოსი.
სამუშაო გამოცდილება:
1988  – 1988   –  მუშა, ТМО 2.
1988  – 1989  –  მუშა, МСР -66.
1995 – 1995   –  ”თბილისის სალოკომოტივო დეპო”, მუშა.
1995  – 1995  – ”საქართველოს რკინიგზის ელმომარაგება”, ელმონტიორი.
1995  – 1996  – მუნიციპალური საწარმო ”თელასი”, ინჟინერი.
1996 – 2000  – სახელმწიფო კომპანია ”საქენერგოგენერაცია”, ინჟინერი.
2001 –  2003 –  სააქციო საზოგადოება ”ელექტროგადაცემა”, ინჟინერი.
2003 – 2007  – ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი, ”გ.ს.მ.კ.”
2007 – 2009 – ”ენერგო-პრო ჯორჯია”, ენერგოდისტრიბუციის დეპარტამენტის უფროსი.
2009 -2010 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, სენაკი-ფოთის ელექტროგადაცემის ხაზის პროექტის ხელმძღვანელი.
2010 – დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

ზურაბ ეზუგბაია - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

zurab_ezugbaia

დაბადების თარიღი: 16.12.75.
განათლება:
1992-1997   –  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, იურისტის კვალიფიკაცია.
სამუშაო გამოცდილება:
1995-1998 – საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი.
1995-1997 – საქართველოს პარლამენტის აპარატი, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე, წამყვანი სპეციალისტი.
1998-2000 – ”თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო”, სამართლებრივ საკითხთა სექტორის უფროსი.
2000-2001 – საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მოქალაქეობის, იმიგრაციის, სამოქალაქო მდგომარეობის რეგისტრაციის და ნოტარიატის დეპარტამენტის უფროსი.
2001-2001 –  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, იურიდიული სამსახურის       უფროსის მოადგილე.
2001-2003  –  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე,   სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი.
2002-2006  –   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი.
2003-2003  –  საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ანტიკორუფციული პოლიტიკის        საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.
2003 -2004  – ”საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი”, გენერალური დირექტორის იურიდიული მრჩეველი.
2004-2007  – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, იურიდიული მენეჯერი.
2007-2008  – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, იურიდიული აღმასრულებელი მენეჯერი.
2008-დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

გიორგი შარკოვი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

giorgi_sharkovi

დაბადების თარიღი: 19.02.74.
განათლება:
1991-1995   –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა: ეკონომიკა და მართვა მშენებლობაში, კვალიფიკაცია: მშენებელ-ინჟინერ-ეკონომისტი.
სამუშაო გამოცდილება:
1997-1998 – საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს კანცელარიის        უფროსი სპეციალისტი.
1998-2001 – საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის წამყვანი   სპეციალისტი.
2001-2003  – საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო ქონების მართვის პოლიტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
2003-2003 –  საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მართვის დეპარტამენტის საწარმოთა ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისა და განკარგვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
2003-2004 – საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატდეპარტამენტის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს სახელმწიფო ქონების განკარგვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
2004-2004 – საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების მართვისა და პრივატიზების პოლიტიკის დეპარტამენტის სახელმწიფო ქონების მართვის პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.
2004-2005 – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს პრივატიზების პოლიტიკის დეპარტამენტის ქონების განკარგვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.
2005-2005 – შპს ”სახელმწიფო უზრუნველყოფა”, ქონების განკარგვის ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი.
2005-2006 – შპს ”სახელმწიფო უზრუნველყოფა”, სატენდერო სამსახურის უფროსი.
2005-2006 – სსიპ ”საწარმოთა მართვის სააგენტო”, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების ჯგუფი, ტრანსპორტის სექტორის სპეციალისტი.
2006-2006 – სსიპ ”საწარმოთა მართვის სააგენტო”, მრეწველობის, მშენებლობისა და სოფლის მეურნეობის ჯგუფის უფროსი.
2006-2007 – სსიპ ”საწარმოთა მართვის სააგენტო”, დარგობრივი ეკონომიკის ჯგუფის უფროსი.
2007-2008 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, შესყიდვების სამსახურის უფროსი.
2008-2010  – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, შესყიდვების მენეჯერი.
2010 – დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

მამუკა სხილაძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

mamuka_sxiladze

დაბადების თარიღი: 21.02.78.
განათლება:
1995-2000  –  ESM, ბაკალავრი.
2003-2005 – ESM, მაგისტრატურა.
სპეციალობა: ფინანსური მართვა. კვალიფიკაცია: ფინანსისტი.
სამუშაო გამოცდილება:
1998-2000– Deloitte @Touche Tomatsu , აუდიტორი.
2000-2005 – საერთაშორისო როუმინგის კოორდინატორი, შპს ”ჯეოსელი”
2005-2005 – Deloitte @Touche Tomatsu , აუდიტ-სუპერვაიზორი.
2006-2006 – PricewaterhouseCoopers, უფროსი აუდიტორი.
2007-2008 – ”საქართველოს ბანკი”, ბიუჯეტისა და კონტროლის განყოფილების უფროსი.
2006-2007 – ”თეგეტა მოტორსი”, ფინანსური დირექტორი.
2009-2010 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, ფინანსური მენეჯერი.
2010-2011 – შპს ”ენერგოტრანსი”, დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში.
2011 – დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

უჩა უჩანეიშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ucha_uchaneishvili

დაბადების თარიღი: 19.08.72.
განათლება:
1989-1994   –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა: ელექტრული სადგურები, კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ელექტრიკოსი.
სამუშაო გამოცდილება:
1994-1996 – ”საქენერგო” დეპარტამენტი,  ოპერატიული მართვისა და ენერგიის განაწილების დირექციის ცენტრი, სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
1996-1997 – ”საქენერგო”, ცენტრალური სადისპეტჩერო სამმართველოს ცენტრალური სადისპეტცერო სამსახური, დისპეტჩერი.
1997-1998 – ”საქენერგო”, ოპერატიული მართვის დეპატრამენტი, ცენტრალური სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
1998-1999 – ”საქენერგო”, დისპეტჩერიზაცია, მთავარი სამმართველო ცენტრი, სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
2000-2002 – ”ელექტროდისპეტცერიზაცია 2000”, ენერგოსისტემის დისპეტჩერული მართვის ეროვნული ცენტრის სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
2002-2004 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მთავარი დისპეტჩერი.
2004-2005 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, დისპეტჩერული მართვის მენეჯერი.
2005-2008 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, დისპეტჩერიზაციის აღმასრულებელი მენეჯერი.
2008 – დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

 

 

მენეჯმენტი

კახა სეხნიაშვილი - დირექტორი
kaxaკახა სეხნიაშვილი დაიბადა 1974 წლის 7 ოქტომბერს. 1996 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი მაკროეკონომიკის სპეციალობით. 1996-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო დეპარტამენტის საერთაშორისო რეზერვების მართვის და სადილინგო ოპერაციების სამმართველოში სხვადასხვა წამყვან თანამდებობებზე. 2005 წელს საქართველოს ეკონიმიკის განვითარების სამინისტროში მინისტრის პირველ მოადგილედ; 2005-2007 წლებში სს „საქრუსენერგოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად; 2005-2006 წლებში სს „საქართველოს ბანკში“ ფინანსური რისკების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად; 2008-2010 წელბში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის უფროსის თამანდებობაზე. 2010 წლიდან იგი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ენერგოტრასის“ დირექტორია. აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები.
ჯემალ ახალაია - დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში
jemaliდაბ. თარიღი – 1958 წელი
განათლება – უმაღლესი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი – 1980 წ.
სპეციალობა – ინჟინერ-ელექტრიკოსი
შრომითი საქმიანობა
1980-1992 – საპრ. საძიებო ინსტიტუტი „ჰიდროპროექტი“ – ინჟინერი, უფრ. ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, ჯგუფის უფროსი;
1992-1996 – კომპანია „საქენერგო“ – საგარეუ ურთ. განყ. უფროსი;
1996-97- კომპანია „საქენერგოგენერაცია“- პროექტების მენეჯერი;
1997-2002 – შპს „სათბობ-ენერგეტიკული პროექტების მომამზადებელი და აღმასრულებელი სააგენტო“ – დირექტორის მოადგილე;
2002-2007 – სსიპ „ ელ. ენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტის მომსახურე ორგანიზაცია“ – დირექტორის მოადგილე/კომპონენტების მენეჯერი;
2007-2009 – საქართველოს სახ. ელექტრო სისტემა – პროექტების აღმასრულებელი მენეჯერი;
2009-დღემდე ენერგოტრანსი დირექტორის მოადგილე;
მაია გიქოშვილი - დირექტორის მოადგილე პროექტების მართვის საკითხებში

maiaმაია გიქოშვილი დაიბადა 1971 წლის 1 მაისს ქ. თბილისში. 1993 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი მაკროეკონომიკის სპეციალობით, ხოლო 2002 წელს მასაჩუსეცის ვილჰელმის კოლეჯი მაკროეკონომიკის განხრით. 1992-2002 წლებში მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში; 2002-2006 წლებში გერმანიის განვითარების ბანკის ადგილობრივ წარმომადგენლობაში; 2006-2010 წლებში მუნიციპალური განვითარების ფონდში სხვადასხვა წამყვან თანამდებობებზე. 2010 წლიდან შ.პ.ს. ენერგოტრანსის დირექტორის მოადგილეა პროექტების მართვის საკითხებში.
დაოჯახებულია.
ფლობს რუსულ,ინგლისურ და გერმანულ ენებს.

ზაზა ცოციაშვილი - დირექტორის მოადგილე ლოჯისტიკის საკითხებში
zazaდაიბადა 1969 წლის 24 სექტემბერს. 1997 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი სამრეწველო საწამოების, ქალაქებისა და სოფლის მეურნეობის ელექტრომამარაგების სპეციალობით. 1993-1995 წლებში მუშაობდა საერთასორისო კომპანია „სილქროუდის“ დირექტორად. 1995-2007 წლებში „საქართველოს ტელეკომში“ ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილედ; 2007-2010 წლებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემიაში“ ლოჯისტიკის მენეჯერად; 2010-2012 წლებში „მტკვარიჰესის“ შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსად; 2012 წლიდან დღემდე ენერგოტრანსის დირექტორის მოადგილეა ლოჯისტიკის საკითხებში. დაოჯახებულია.
ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.
ირაკლი მანელიძე - დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში

irakliირაკლი მანელიძე დაიბადა 1982 წლის 9 ოქტომბერს. 2003 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი ბაკალავრის ხარისხით; 2004 წელს ESM – Tbilisi (მართვის ევროპული სკოლა) ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის წარჩინებით ბაკალავრის ხარისხით;
2003 წელს მუშაობდა სს „თიბისი ბანკიში“ საკრედიტო ექსპერტის თანამდებობაზე; 2004 წელს სს „თიბისი ლიზინგის“ მთავარი ბუღალტერია; 2005-2006 წელბში შპს „თეგეტა მოტორსის“ მთავარი ბუღალტერია; 2006-2008 წლებში შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ ფინანსური მენეჯერია; 2008-2012 წლწბში შპს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ფინანსური სამსახურის უფროსია 2012-2013 წლებში სს „ჩემი ოჯახის კლინიკა“ (საავადმყოფოების მართვის კომპანია) ფინანსური სამსახურის უფროსია; 2013 წლიდან შეზრუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ენერგოტრანსი“ დირექტორის მოადგილეა ფინანსურ საკითხებში.
დაოჯახებულია.
ფლობს ინგლისურ და რუსუსლ ენებს.