სამეთვალყურეო საბჭო

დავით თვალაბეიშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

davit_tvalabeishvili

დავით თვალაბეიშვილი სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ რეაბილიტაციის მმართველად / მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა 2018 წლის ოქტომბერში. მას აქვს ენერგეტიკის სექტორში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება. დავითი 2012 წლიდან ხელმძღვანელობდა საქართველოში ერთ-ერთ უმსხვილეს ენერგეტიკულ კომპანიას – სს ,,ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“. მანამდე საქმიანობდა ათწლეულის გამოწვევის ფონდის (MCG) საქართველოს ოფისში, ენერგოპროექტების დირექტორის თანამდებობაზე და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საქართველოს ოფისში, ენერგოსექტორის პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე. ის ასევე მუშაობდა მსოფლიო ბანკში, სამხრეთ კავკასიაში, Carbon Finance-ის პროექტის კოორდინატორად. კარიერის დასაწყისში, 1996-2005 წლებში, დავითი მუშაობდა სს ,,საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციაში“, სადაც იყო სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მთავარი საექსპორტო მილსადენისა და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენის სისტემების მშენებლობასთან დაკავშირებულ ყველა ასპექტში. დავითს დამთავრებული აქვს თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი.

ზაქარია ავალიანი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

zakaria_avaliani

ზაქარია ავალიანი სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველთა საბჭოს წევრად დაინიშნა 2018 წელს. ის ხელმძღვანელობს კაპიტალური პროექტების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ სტრატეგიულ ერთეულს. ზაქარიას აქვს ენერგეტიკის სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2011 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ენერგეტიკულ კომპანიაში – სს ,,საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის“ ტექნიკური დირექტორის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან მუშაობდა ამავე ორგანიზაციის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერად. 2014-დან 2018 წლამდე, იყო გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. კარიერის დასაწყისში, საქმიანობდა სხვადასხვა ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით. ზაქარიას დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეურნეო სამართლის განხრით.

ზურაბ ეზუგბაია - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

zurab_ezugbaia

დაბადების თარიღი: 16.12.75.
განათლება:
1992-1997   –  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, იურისტის კვალიფიკაცია.
სამუშაო გამოცდილება:
1995-1998 – საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი.
1995-1997 – საქართველოს პარლამენტის აპარატი, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე, წამყვანი სპეციალისტი.
1998-2000 – ”თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო”, სამართლებრივ საკითხთა სექტორის უფროსი.
2000-2001 – საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მოქალაქეობის, იმიგრაციის, სამოქალაქო მდგომარეობის რეგისტრაციის და ნოტარიატის დეპარტამენტის უფროსი.
2001-2001 –  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, იურიდიული სამსახურის       უფროსის მოადგილე.
2001-2003  –  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე,   სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი.
2002-2006  –   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი.
2003-2003  –  საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ანტიკორუფციული პოლიტიკის        საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.
2003 -2004  – ”საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი”, გენერალური დირექტორის იურიდიული მრჩეველი.
2004-2007  – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, იურიდიული მენეჯერი.
2007-2008  – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, იურიდიული აღმასრულებელი მენეჯერი.
2008-დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

გიორგი ამუზაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

giorgi_amuzashvili

გიორგი ამუზაშვილი სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველთა საბჭოს წევრად და დისპეტჩერიზაციის მიმართულების ხელმძღვანელად დაინიშნა 2017 წელს. გიორგი კომპანიას შემოუერთდა 2009 წელს და მუშაობდა დისპეტჩერის, უფროსი დისპეტჩერის, ტექნიკური ინსპექციის უფროსი ინჟინრის, მთავარი დისპეტჩერის მოადგილის, ქსელის ქვესადგურების განვითარების პროექტების მენეჯერის და WAM- ის პროექტის მენეჯერის თანამდებობებზე. 2016-2017 წლებში მუშაობდა კომპანიაში შპს ,,ბიპი საქართველო“, 2006-2009 წლებში – სს ,,ენერჯი ინვესტში“, ხოლო 2003-2005 წლებში -შპს ,,აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაციაში“. გიორგის დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და მინიჭებული აქვს ინჟინერ-ელექტრიკოსის კვალიფიკაცია. მას ასევე მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ელექტროენერგეტიკაში – საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

მამუკა სხილაძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

mamuka_sxiladze

დაბადების თარიღი: 21.02.78.
განათლება:
1995-2000  –  ESM, ბაკალავრი.
2003-2005 – ESM, მაგისტრატურა.
სპეციალობა: ფინანსური მართვა. კვალიფიკაცია: ფინანსისტი.
სამუშაო გამოცდილება:
1998-2000– Deloitte @Touche Tomatsu , აუდიტორი.
2000-2005 – საერთაშორისო როუმინგის კოორდინატორი, შპს ”ჯეოსელი”
2005-2005 – Deloitte @Touche Tomatsu , აუდიტ-სუპერვაიზორი.
2006-2006 – PricewaterhouseCoopers, უფროსი აუდიტორი.
2007-2008 – ”საქართველოს ბანკი”, ბიუჯეტისა და კონტროლის განყოფილების უფროსი.
2006-2007 – ”თეგეტა მოტორსი”, ფინანსური დირექტორი.
2009-2010 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, ფინანსური მენეჯერი.
2010-2011 – შპს ”ენერგოტრანსი”, დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში.
2011 – დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

უჩა უჩანეიშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ucha_uchaneishvili

დაბადების თარიღი: 19.08.72.
განათლება:
1989-1994   –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა: ელექტრული სადგურები, კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ელექტრიკოსი.
სამუშაო გამოცდილება:
1994-1996 – ”საქენერგო” დეპარტამენტი,  ოპერატიული მართვისა და ენერგიის განაწილების დირექციის ცენტრი, სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
1996-1997 – ”საქენერგო”, ცენტრალური სადისპეტჩერო სამმართველოს ცენტრალური სადისპეტცერო სამსახური, დისპეტჩერი.
1997-1998 – ”საქენერგო”, ოპერატიული მართვის დეპატრამენტი, ცენტრალური სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
1998-1999 – ”საქენერგო”, დისპეტჩერიზაცია, მთავარი სამმართველო ცენტრი, სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
2000-2002 – ”ელექტროდისპეტცერიზაცია 2000”, ენერგოსისტემის დისპეტჩერული მართვის ეროვნული ცენტრის სადისპეტჩერო სამსახური, დისპეტჩერი.
2002-2004 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მთავარი დისპეტჩერი.
2004-2005 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, დისპეტჩერული მართვის მენეჯერი.
2005-2008 – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, დისპეტჩერიზაციის აღმასრულებელი მენეჯერი.
2008 – დღემდე – ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”, მმართველთა საბჭოს წევრი.

 

დავით ვარდიაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

davit_vardiashvili

დავით ვარდიაშვილი სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველთა საბჭოს წევრად დაინიშნა 2018 წელს. ის ხელმძღვანელობს შესყიდვებისა და ლოგისტიკის მიმართულებებს. სსე-ში გადმოსვლამდე, დავითი, 2014 წლიდან მუშაობდა სს ,,საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის“ ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე. დავითს აქვს სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2016-2017 წლებში, იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, 2013-2014 წლებში – ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე. სხვადასხვა პერიოდში, მუშაობდა შემოსავლების სამსახურში მმართველ თანამდებობებზე, ასევე, საქართველოს პარლამენტის აპარატში და ქ. თბილისის მერიაში. დავითს, ასევე, აქვს ენერგეტიკის სექტორში მუშაობის სოლიდური გამოცდილება. 2009-2010 წლებში იყო შპს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის სერვისული კომპანიის“ გენერალური დირექტორი, ხოლო 2007-2008 წლებში – სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის სს ,,თელეთის ნავთობის კომპანიის“ (ყოფილი სს ,,საქნავთობი“) გენერალური დირექტორი, შპს ,,იორის ველი ნავთობი და გაზის“ გენერალური დირექტორი, შპს ,,ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ გენერალური დირექტორის მრჩეველი. დავითს დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. მინიჭებული აქვს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და ერთი მონოგრაფიის ავტორი.

 

მენეჯმენტი

რომეო მიქაუტაძე - დირექტორი

romeo miqautadze 241X224

რომეო მიქაუტაძე დაიბადა 1982 წლის 18 ნოემბერს ქალაქ ქუთაისში.

2003 წელს წარჩინებით  დაამთავრა ქ. თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი.

2005 წელს მიენიჭა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი.

2003-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილების უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე.

2004 წელს იყო ენერგოზედამხედველობის და სათბობის ხარისხის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.

2004-2005   წლებში მუშაობდა  ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში მინისტრის მრჩევლად.

2004-2005 წლებში იყო ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მთავარი მრჩეველი.

2005-2006 წლებში მუშაობდა  სს „ვარციხე ჰესების“ კასკადის გენერალური დირექტორის მოადგილედ.

2006-2008 წლებში მუშაობდა სს „ზაგესი-2006“-გენერალური დირექტორის მოადგილედ ტექნიკური საკითხებში. (ჩხოროწყუჰესი. კინკიშაჰესი, რუსმეტალი)

2009 წელს იყო სს გეს საქრუსენერგოს-მრჩეველი, ბორდის წევრი.

2009 წელს იყო   სს „ხრამჰესი 1“ და „ხრამჰესი 2“ ის კასკადი(ინტერ რაო) გენერალური დირექტორის მოადგილე.

2009-2017 წლებში მუშაობდა სს გეს საქრუსენერგოში სხვადასხვა წამყვან  თანამდებობებზე

2017-2018 წლებში მუშაობდა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე.

2018 წლის ნოემბრიდან დაინიშნა შპს ენერგოტრანსის“ დირექტორის თანამდებობაზე.

2012 წელს დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით ენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული პროექტისათვის-ელექტროგადამცემი ხაზი ჯახუნდერი-მესტიის მშენებლობისათვის.

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი;

ჯემალ ახალაია - დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში
jemaliდაბ. თარიღი – 1958 წელი
განათლება – უმაღლესი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი – 1980 წ.
სპეციალობა – ინჟინერ-ელექტრიკოსი
შრომითი საქმიანობა
1980-1992 – საპრ. საძიებო ინსტიტუტი „ჰიდროპროექტი“ – ინჟინერი, უფრ. ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, ჯგუფის უფროსი;
1992-1996 – კომპანია „საქენერგო“ – საგარეუ ურთ. განყ. უფროსი;
1996-97- კომპანია „საქენერგოგენერაცია“- პროექტების მენეჯერი;
1997-2002 – შპს „სათბობ-ენერგეტიკული პროექტების მომამზადებელი და აღმასრულებელი სააგენტო“ – დირექტორის მოადგილე;
2002-2007 – სსიპ „ ელ. ენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტის მომსახურე ორგანიზაცია“ – დირექტორის მოადგილე/კომპონენტების მენეჯერი;
2007-2009 – საქართველოს სახ. ელექტრო სისტემა – პროექტების აღმასრულებელი მენეჯერი;
2009-დღემდე ენერგოტრანსი დირექტორის მოადგილე;
თეა ტორიშვილი - დირექტორის მოადგილე პროექტების მართვის საკითხებში

tea_toriashvili

თეა ტორიაშვილი დაიბადა 1973 წლის 4 მაისს.

1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.

2015 წელს დაამთავრა რომის TOR VERGATA-ს უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ფინანსების ფაკულტეტი საერთაშორისო მაგისტრის ხარისხით სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში.

გავლილი აქვს სპეციალიზირებული ტრენინგები შესყიდვებსა და პროექტების მართვაში, მათ შორის:

  • შესყიდვების მართვა სახელმწიფო სექტორში, საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის (ILO) სასწავლო ცენტრი, ტურინი, იტალია, 2000 წლის სექტემბერი, დიპლომი.
  • “შესყიდვები აღმასრულებელი მენეჯმენტისათვის”, Crown Agents, დიდი ბრიტანეთი, 2006 წლის ივნისი.

2001-2007 წლებში მუშაობდა ს.ს.ი.პ. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრში შესყიდვების სპეციალისტად.

2007-2009 წლებში იყო ბაქოში, აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სექტორის რეფორმის მსოფლიო ბანკის დაფინანსებული პროექტის კონსულტანტი პროექტების მართვის და შესყიდვების საკითხებში.

2012-2018 წლებში მუშაობდა შპს „ენერგოტრანსში“ შესყიდვების მენეჯერის თანამდებობაზე.

2018  წლის ივნისიდან მუშაობს შპს „ენერგოტრანსის“ დირექტორის მოადგილედ პროექტების მართვის საკითებში.
დაოჯახებულია.
ფლობს ინგლისურ, რუსულ და ესპანურ ენებს;

ნიკოლოზ ბიბილური-დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში

 

nikoloz bibluri

ნიკოლოზ ბიბილური დაიბადა 1975 წლის 18 ივნისს.

1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოების ეკონომიკისა და მართვის ფაკულტეტი.

2001- წელს ESM – Tbilisi (მართვის ევროპული სკოლა)  ბიზნესის მართვა.

2002 წელს ESM – Tbilisi (მართვის ევროპული სკოლა) ფინანსების და მენეჯმენტის მაგისტრის ხარისხით.

2001-2002 წლებში მუშაობდა შპს „ჯი თი მობილურში“ აღრიცხვისა და ფინანსური კონტროლის სპეციალისტის თანამდებობაზე.

2002-2003 წლებში  შპს „გლობალ ენტერპრაიზში“ აღრიცხვისა და ფინანსური კონტროლის სპეციალისტის თანამდებობა.

2003-2013 წლებში შპს „ჯეოსელი“ ფინანსურ განყოფილებაში სხვადასხვა თანამდებობები.

2013-2018 წლებში მუშაობდა  შპს „ჯეოსელი“ მთავარი ბუღალტერის თანამდებობაზე.

2018  წლიდან შეზრუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ენერგოტრანსი“ დირექტორის მოადგილეა ფინანსურ საკითხებში.
დაოჯახებულია.
ფლობს ინგლისურ და რუსუსლ ენებს;

დირექტორის მოადგილე ლოჯისტიკის საკითხებში

 

;