ფინანსური ანგარიშები

ტექსტი

 

2017 წლის ფინანსური ანგარიში

 

ტექსტი

2016 წლის ფინანსური ანგარიში

 

ტექსტი

2015 წლის ფინანსური ანგარიში

 

ტექსტი

2014 წლის ფინანსური ანგარიში

ტექსტი

2013 წლის ფინანსური ანგარიში

ტექსტი

2012 წლის ფინანსური ანგარიში

ტექსტი

2011 წლის ფინანსური ანგარიში

ტექსტი

2010 წლის ფინანსური ანგარიში