მომხმარებელთან ურთიერთობა

ჩვენ განუწყვეტლივ ვცდილობთ გაწეული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და ამ მიმართებით უაღრესად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მომხმარებელთა ეფექტურ უკუკავშირს. ამიტომ, თუ გაქვთ რაიმე შენიშვნები და/ან წინადადებები ჩვენი მომსახურებების შესახებ, გთხოვთ მოგვაწოდოთ თანდართული ფორმის გამოყენებით.
claim Sheet -ADM 2.06. GEO