+995 032 2510315

info@energotrans.com.ge

ბარათაშვილის #2, თბილისი

500/400/220 კვ ქვესადგური "ახალციხე"

სიახლეები

იხილეთ მეტი

ინფორმაცია საჯარო განხილვების შესახებ 500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი 2015 წლის 31 ივლისიდან, სს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა/შპს. “ენერგოტრანსი”, საქართველოს კანონდებლობისა და გერმანიის განვითარების ბანკის (KfW) დირექტივების შესაბამისად, იწყებს „500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის“ მშენებლობისა და ექსპლოატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის საჯარო განხილვას. პროექტი გულისხმობს 500 კვ-იანი გადამცემი ხაზის (დაახ. 100 კმ)

იხილეთ მეტი

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობაზე საქართველო ჯვარი-ხორგას ურთიერთდამაკავშირებელი ქსელის პროექტი პაკეტი D: მანქანები/მექანიზმები მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზისათვის ლოტები I, II, III, IV გამოქვეყნების თარიღი: 20.08.2014 წინამდებარე “მოწვევა ტენდერში მონაწილეობაზე” თან მოსდევს ამ პროექტისათვის “წინასწარ შეტყობინებას შესყიდვის შესახებ”, რომელიც 2013 წლის 02 მაისს გამოქვეყნდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) ვებ-გვერდზე (http://www.ebrd.com, Project Procurement Notices). საქართველო (შემდგომში მოიხსენიება

იხილეთ მეტი

ჯვარი-ხორგასშემაერთებელიქსელისპროექტისფარგლებშიხელიმოეწერაშემდეგკონტრაქტებს: 1. პროექტისზედამხედველობისკონსულტანტი (C პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაგერმანულკომპანიასთან Fichtner GmbH & Co KG; 2. მოწოდებადამონტაჟი – დაახლოებით 8 კმ. 500 kV და 60 კმ. 220 kV ორჯაჭვაგადამცემიხაზებისმშენებლობა (B პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაინდურკომპანიასთან Jyoti Structures Ltd; 3. 500/220 kV ქვესადგურისმშენებლობაჯვარში (A პაკეტი) – კონტრაქტიდადებულიაპორტუგალიურკომპანიასთან EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.

იხილეთ მეტი

2013 წლის 10 დეკემბერს ოფიცილაურად გაიხსნა ახალციხის 500/400/220 კვ ქვესადგური, რომელიც განხორციელდა შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის ფარგლებში. ”შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის” პროექტი, გარდა აღნიშნულისა, მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს. მათ შორის, ახალციხის, ზესტაფონისა და გარდაბნის ქვესადგურების ურთიერთმაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზების “ვარძია 500”, “ზეკარი 500” მშენებლობა/რეაბილიტაციას და ახალი 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას თურქეთის საზღვარამდე, ბორჩხას ქვესადგურთან

იხილეთ მეტი

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა არის ინოვაციური და პროგრესული პროდუქტი, რომელიც ბიზნეს-პროცესების მაქსიმალურ გამარტივებას და ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. სისტემა სამსახურებრივი დოკუმენტების ქაღალდის გამოუყენებლად მოძრაობის საშუალებას იძლევა. სისტემის მეშვეობით მარტივად ხდება დავალებების, მათზე რეაგირებისა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების მუდმივი მონიტორინგის პროცესის განხორციელება.საოფისე დოკუმენტაციის ეფექტური ელექტრონული მართვა და საჭირო დოკუმენტებსა და დავალებებზე სწრაფი წვდომა არის კრიტიკული საკითხების დროული გამკლავების ერთ-ერთი

იხილეთ მეტი